گویا نسیم زاده او بود و وی زاده مهر. ( قطعه ادبی )

 بسمه تعالی

مهنا باد نام آفریدگار،خداوندی که آفرید وجودی پاک

که در پهن دشت تاریخ،آوازه اش،عدالت گستر خلق جهان بود.

چه بگویم از مردی که زاده کعبه بود و کشته شده دلداده کوفه

مردی که بزرگیش دل دشمن را گریه انداز بود.

و من چه توانم گفت که خود برتر از این بود آواز.

انوار وجودش مهر افزای نسیم بهاری بود.

گویا نسیم زاده او بود و وی زاده مهر.

که در بام دل هر خانه آشیانی داشت.

و بعد از گذشت هزار و اند سال نیز مهرش را به دل هر پیر و جوان او خود کاشت.

اقیانوس خلق،عظمت وجودش را نخواهند شناخت.

هر چند که از درون عظمتش را توانند شناخت.

مردی که پا افزارش وصله جانش بود.

و دوش به مشک و کیسه به دوش ،در کو چه های تنگ شهر کوفه

در جستجوی گمشده یارانش بود.

مردی که مرد بود و زمانش سیاه بود/آزاد بود و خلق جهان در تباه بود

زحمت کشید و رنج ببرد و غمین بگشت/شیر خدا،که در ره عدل خود حزین برفت

آن سان بر خلق مهربان بود که گل ها را باغبان بود.

مبارک باد نام بزرگت،که بزرگیت زبانزد عام و خاص بود.

و من و ما از ته جان گویای این راز

که او یکه تاز زمین در جهان بود.


[ بازدید : 18 ]

[ شنبه 12 اسفند 1396 ] [ 14:09 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

قطعه ادبی

ای عشق

در این امید رهایی و از دل کندگی و به خدا رسیدگی، تو بهتر از همه می دانی که رسیدن به دوست سعادت، عزت و قرین با خداوند است.

در این خطوط نهایی و از شرک راندگی و به دوست خواندگی باز بهتر از همه می دانی که امید به خداوند سیادت، منزلت و رسیدن به کنه ذات اوست.

پس چه بهتر در راه دوست قدم برداشتن،عزت است و سجده بر خاک نهادن قربت.

ای آشنای هست ها و نیست ها ،تنها تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم،ای خالق بی بی منتهای عشق و عاشقی.

به پا بوست آمده ام چرا که از خاک وجودت سرمه چشمی بسایم برای پشمان نابینای خود.

ای هستی تمام دردها، درمان ها و آفریننده کل هستی ها.

به امید آن روز،همنشین جوار عبودیت باشیم


[ بازدید : 14 ]

[ شنبه 12 اسفند 1396 ] [ 14:07 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

برادرها چو دیدند یوسفی را

به فکرت آن زمانی را بیاور

که یوسف در میان چاهی فکندند

به خون آغشته کردند پیرهن را

دریده گرگ شاهد پیرهن را

دروغی این چنین گفتند پوران

که پورت در شکم گرگی پدر جان

به هنگامی که افتاد قحط سالی

بدنبال غذا گشتند راهی

به آن جایی رسیدند بود یوسف

هم آن نامی پسر فرزند یعقوب

چه حشمت داشت فرزند برومند

برادرها چو دیدند یوسفی را

گمان ها محو شد باشد برادر

به دیدار پدر یوسف ملاقات

سوار اسب هر دو ای دلاور

پدر هنگام دیدار تو خوشحال

پسر با دیدنش مستانه بی حال

پدر پیش از پسر افتاد بر خاک

به دنبال پسر فرزند دل پاک

بکرد به خود خدایش راز بسیار

خداوندا چه می بینم سبکبار

سرودم شعر خود را یا الهی

مرا هم راز ها باشد نهانی

به امیدی طلب حاجت خداوند

مرا آن ده که باشد به خردمند


[ بازدید : 16 ]

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:06 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

هم او باشد یتیمان را پدر او

پیمبر در غدیر خم بایستاد

به امر حق به مردم داد پیغام

بگفتا تا بسازند منبری را

که خواهد رفت بر بالای منبر

به امر حق بگفتا چند حدیثی

گرفت دستش و بالا برد حبیبی

حبیبی که  تنها یاور او

بخوانیدش بگفتا جانشینی

به امر حق گرفت دست علی را

بگفتا الست بالمؤمنین را

علی نامش سخن ها در زبان است

همه عالم به دنبال علی است

هم او باشد یتیمان را پدر او

شباهنگام آذوقه به دوشش

علی آن نور ایمان همچو خورشید

درخشان در میان خلق جاوید


[ بازدید : 10 ]

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:02 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

روز جهانی معلم

پنج اکتبر جهانی بنگر

روز علم نامگذاری شده است

روز فرخنده پویایی علم

روز ارزش به معلم یاران

روز امید عملکرد همان

روز آغاز چو ایام بهار

روز سرسبزی هر لیل و نهار

روز پیروزی دانشورها

روز نابودی جهلی جانا

حال بحثی به میان ای دانا

علم آموز چو پروانه رها

روز اندیشه وران شادی باد

روز ایثار معلم در یاد

همچو شمع گشت معلم سوزان

چه بسی شب پره دورش طیران

رقص رقصان همگی داخل نور

شادمانی ز جهالت که عبور


[ بازدید : 11 ]

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 21:55 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

آه ای جلوه نور

چه کنم

ای دل من

از میان پنجره ها

سمت خورشید

نگاهی مردم

تابش نور درخشان خورشید

خیره چشمان بسی مردم را

آه ای جلوه نور

مثل یک گوی بلور

گاه تابان و گهی سایه فکن

در میان توده ابری حیران

با رجا خوف

هویدای نهان

گاه ظاهر چو بلورین گویی

همچو الماس تلالو گویی

مانده در دشت جنون ناله کنان

بی خبر از شب مهتاب زمان

در سیاهی شب تنهایی خویش

جلوه نوری طالب

چو گیاهی رشدی

جویباری خواهم

که شوم سیرابی

خلوتی را طالب

تا مناجات دلا

لذت تنهایی

جلوتی را حاصل

ز درون تا که رها

به هر آن جا که خدا


[ بازدید : 19 ]

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 21:53 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

ز سبو جام دلت

با دو چشم اشک آلود

قلب را باید شست

رویت قلب نگاه

همچو چشمه جاریست

ای نگاه دل من

جام دل همچو سبوست

ز سبو جام دلت

سیر ما را ای دوست

دیده ها را کتمان

چشم را باید شست

فارغ از دیده روان

ترک تن باید رفت


[ بازدید : 12 ]

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 21:50 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

لیست مجموعه اشعار ولی اله بایبوردی

بسمه تعالی لیست مجموعه اشعار ولی اله بایبوردی

 

 

1-     اشعار ولی اله بایبوردی  / کاربری  1001    

2-     اشعار ولی اله بایبوردی / کاربری   1002

3-     اشعار ولی اله بایبوردی /  کاربری  1003

4-     اشعار ولی اله بایبوردی  /  کاربری 1004

5-     غزلیات ولی اله بایبوردی / کاربری  1005

6-     رباعیات و دوبیتی ولی اله بایبوردی / کاربری 1006

7-     شعر نو ولی اله بایبوردی / کاربری 1007

8-     اشعار انتظاریون حضرت مهدی علیه السلا م / کاربری 1008

9-     اشعار ولی اله بایبوردی  / کاربری 1000

10-   اشعار ولی اله بایبوردی  /  کاربری 987

11-   اشعار سروده شده ولی اله بایبوردی /   کاربری 1341125

12-   اشعار ولی اله بایبوردی در قالب مثنوی / کاربری 462075

13-   اشعار ولی اله بایبوردی  / کاربری 111

14-   اشعار ولی اله بایبوردی  / کاربری 1344

15-   اشعار ولی اله بایبوردی  / کاربری 325

16-   اشعار ولی اله بایبوردی  / کاربری 114

17-  یادداشت صدای معلم

18-  اشعار نسیم نور ولی اله بایبوردی / کاربری 1009

19-  منظومه وادی های ( بهشت ، دوزخ و برزخ ) ولی اله بایبوردی /   کاربری 115

20-  دیوان مثنوی  ولی اله بایبوردی / کاربری  116

21-  ده منظومه ولی اله بایبوردی / کاربری 117


 

در قالب های :

 

مثنوی – غزل – قطعه – رباعی – دو بیتی – قصیده – تک بیتی – شعر نو و ...

 

ولی اله بایبوردی


[ بازدید : 195 ]

[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 14:57 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

الهی : اندوه دلم دانی

الهی

تنهایی و یکتایی

بر همه چیز بینایی

درگاه دل مایی

آواز دل یاری

از خیل تو همتایی

از شرک بری دانی

چون ما نه تو یکتایی

درد همه درمانی

یاری دل مایی

دل ها همه دانایی

از غیب تو آگاهی

راز دل ما دانی

نزدیک در مایی

الهی

بخشنده و رحمانی

بیننده و سبحانی

زیبنده ستاری

پرورده هر خوانی

پیداست که یکتایی

فرمانده هر رازی

داننده هر کاری

زیبای رخ مایی

نور دل ماهایی

تنهاست که شایانی

الهی

دیدار من این جایی

نزدیک به هر کاری

خون دل من جاری

چشمی است به دامانی

بینای منی جانی

شیرینی هر کامی

هر لحظه تو پیدایی

اعمال همه دانی

سرچشمه بارانی

یاد آور دیوانی

الهی

هر جا مظرم آیی

پندی به دلم مانی

شکری نگه ام داری

نوری به دلم تابی

درمان دلم آری

یاد آور قرآنی

پیغام دل ایمانی

سر سلسله انعامی

فرخنده بهارانی

سازنده هر جانی

الهی

بر سینه تو آگاهی

بر قطره تو دریایی

مهد همه مایی

لحد همه را خوانی

بر خاک تو آگاهی

برگشت به دامانی

ذرات جهان دانی

خیرات نهان داری

روزی ده ماهایی

روزی بده همتایی

الهی

چشمی که به ما راهی

یاری که مرا خواهی

کلی که به سوی خوانی

نوری که مرا یابی

جویی که به دل مانی

شمعی که مرا راهی

دردی که تو درمانی

صبری که تو صباری

دیری که درون خوانی

حقی که به دل تابی

الهی

سیمای دل مایی

آرای همه خاکی

جان ها همه پروازی

سرها به بدن آری

پیشانی نورانی

بر خاک نهم شاهی

سجاده من یاری

الهی

هر چند دلی داری

پیغام دلی مانی

سرشار تو یکتایی

بر ما همه شایانی

هر لحظه تو یاد آری

رحمان و تو سبحانی

الطاف محبانی

شمعی و دل مایی

روشنگر مهتابی

ادراک تو یکتایی

الهی

گردنده اسراری

چرخ ازلی داری

دست گیر هر انسانی

بینای به ذراتی

نقش دل ما دانی

دانایی و تنهایی

رحمانی و شادابی

دل ها همه آرایی

اکرام به دل هایی

سرداری و سالاری

هر چند تو هشیاری

اندوه دلم دانی

به جای غم تو را خواهم

         بگو افسرده حالم من

         در این در دنیای وانفسا

                    قفس باشد نگاه من

                     چه گویم از برای خلق

                                رفت آمد نشاید کرد

                                     ولی افسوس او باشد

                                                 نگاه آتشین من

                                 در این راهی نمایان غم

                              نشان از طاقت دلیر

                       چه ها گوید برای غم

                  سخن باشد برای من

            ولی افسوس دستانم

       نمی گیرند مشتی را

که بر جا می زند دشمن

خجالت می کشد در بند

خدایا عاشقان را هم

چنان گردان که خود دانی

       در این شهر غریبی هم

              چنان باشد جوانمردی

                  چه گویم از برای خلق

                      که باشد دوست یا یاور

               که اکنون می رود با هم

              زند آتش به دنیایی

 ولیکن آن خدا حق است

که انعام وجودش را

تمام خلق و موجودات

دارا ای عزیزانم

جوانان را بگو از ما

سفارش باز یابد حق

     که این انگشتر دوار

         سلیمان زاده می خواهد

                جهان را غم فرا گیرد

                         دلم را آتش اندازد

                         نمی دانم که این غم ها

                   به جز آهی گران باشد

                 گرانی از برای غم

            دلم را شاد گرداند

    به جز آه غم مظلوم

غمی خواهم حقیقت وار


[ بازدید : 24 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 22:17 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

مناجات / یادی از ایام سربازی / لشکر 64 ارومیه / پست مهندسی : سال 1364

الهی گناهانم را ببخشای

آرزوی رسیدن به ملکوت اعلا را

با دلی پاک و سرشار از عطوفت

به مسند گه ابدی خود

جایی منزه و آراسته است

برسان

بار الها

اعمالی شایسته و دوست داشتنی

اخلاق حسنه در دنیای کونین

که خط مرز آن دیار ابدی است

به بنده حقیر و ناچیز خود

عنایت فرما

پادشاها

گنجینه اسرار حقایق را

در جثه کوچک من

که محل خزاین علم هاست

قرار ده

ملکا

صبر و بردیاری طاقت فرسایی ده

که همه در شگفتی آن به حیرت و تفکر فرو روند

تا جهان

دامان عدالت را خود به معرض نمایش قرار دهد

ایزدا

عزت وجودی تو

مرهم دل درویشان و دانشمندان

به مثابه آیینی است به شگفتی شکافنده

خالقا

باران رحمت به دل مسکینان و درویشان بپرور

که جای پرورش و رسیدن به وعده گاه الهی است

روزها فکر جهان می خورم از بهر فلک

که غم آه کی آید ببرد روح مرا


[ بازدید : 33 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:57 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

کلید خزاین به امت ستان

بنام خدا و به حق رسول

که فرموده است بندگی را قبول

که این زندگانی به منزل رسان

کلید خزاین به امت ستان

که این خط راه شهادت دلا

ز هر گنج بهتر تو را عاقلا

بدان این جهان پیرو آن نهان

که افتی از این جا به آن جا روان

که درگاه باشد ملک هر زمان

به درگاه خواهند ایشان بدان

در این کنج راهی مرا پیروی

چو سروی به قامت چناری شوی

که این امت رهنورد هر زمان

همیشه به شادی نشاطی همان


[ بازدید : 27 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:52 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

به جای بلبل و شبنم نشین باغ

بهارا چیست این اوراق دفتر

        مشو غرّه اگر چندی ز اختر

              ز مرغان هوا و دشت لبریز

                بپرس از دیده های آن جهان خیز

                       سرشک خلق را از دیده کن پاک

                                 به جای بلبل و شبنم نشین باغ

                         ز نسل لاله و دشت و دمن ها

                 طبیعت را گرفت از سرّ دامان

         اگر جوینده بودی این جهان را

ذخیرت بود در آخر نهان را

چو بلبل باش بر خود ناله سر کن

که جویی زندگانی را از این سال

        مشو غره اگر رفتی از این راه

               که برگیری جهان را در سر راه

                         هزاران کوه گر رفتی دگر رو

                                   که تا یابی کلید رمز و اسرار


[ بازدید : 17 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:46 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

مهربانی کو

طبیعت

خالقی دارد

چه باید گفت

دلا دانی

سرشت خلق را

بینی

دریغا

مهربانی کو

بجویی زندگانی را

جوانی را

کنی گم هان

چه باید کرد

ای عاقل

بیابان شقایق بین

خدا را ذکر می گویند

طلب باران

که باراند


[ بازدید : 17 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:43 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

من نگاه تو بدیدم بشکفتم

رفتن و غم زده

بر چشم نگاهت

بار الها چه کنم

هست نگاهت

که چسان

چشم بصیرت

به تو دوزم

آرزوهای زیادی به سیردم

من نگاه تو بدیدم بشکفتم

روزهایی برسید

و به زیارت

تا که این غم زده

بر چشم

نگاهی

تا کنون

در گوشه ای

چشم انتظاری

تا که یارم

کی بیاید

جان من


[ بازدید : 12 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:42 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

چون شیر ژیان ، غرّان

سربازی را دیدم چشم گریان در حال نماز

         که راز و نیاز می کرد با خدا

پس از اتمام شروع کرد به کار

جوانی بود خوش سیما و خدا ترس

دلی آگه از خوبی ها و زشتی ها

با همه خوش رفتار و مهربان

در راه وطن دفاع می کرد

و به جهنم واصل می کرد دشمنان را

چون شیر ژیان ، غرّان

دوشا دوش مردم می پرداخت به جهاد

تا به شهادت

دانمت ای چشم چشمان نگار

           ای بهار همنشین لب جویبار

                  دشمنان را یک به یک انداختی


[ بازدید : 14 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:35 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

چو گویی همچو شب تابی

                                   به دنبالت روان گشتم

                             چه دیدم ماه تنهایی

                   بدیدم آن چه را دیدی

           درخشش ماه را چیدم

 چو گویی همچو شب تابی

چو گوهر شب

چه زیبایی


[ بازدید : 17 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:32 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

دنبال عشق خود روان

بین شما ماندم دمی

    ای مردمان ای مردمان

           من رهگذر مانده در این

                    کوه و بیابان ای زمین

                         ما را که خواهد برد باز

                   بر کوی و برزن پیش یار

              ای یار من شیرین من

       اکنون بگو از مهر من

دیگر چه خواهد گفت کنون

من مانده ام در این زمین

دنبال عشق خود روان

فارغ  ز تن جانب روان


[ بازدید : 18 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:31 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

من عاشق لیلای ده

ای نازنین

نازم بده

در کارها

رازم بده

بر من بگو از حال خود

خود را ز جان

از دست بده

من عاشق لیلای ده

لیلای کوهی

کوره ده

آن دورها

آواز نی

آوای دل

این جا دلا

ای نور دل

خواهان دل

مهد زمینی

خاک و گل

احوال دل را

پرس و جو

از من بپرس

از من بپرس


[ بازدید : 15 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:29 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

اشک می بارم

بیا

ای نوگل خندان

ببین اشکی

به چشمانم

خدا حافظ

عزیز من

صبوری کی

کنم جانا

تویی

آن نوگل خندان

تویی

راه نجات من

رها از این

دیار غم

مرا حامی

تو باشی دل

نوای نور و چشم من

کنون با حالت زاری

چه خونین

اشک می بارم

تویی عاشق

تویی معشوق

تویی آنس

تویی مأنوس


[ بازدید : 16 ]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 21:27 ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]